Zdravstveni dom Celje

Zdravstveni dom Celje

Zdravstveni dom Celje je javni zdravstveni zavod, ki ima dolgoletno tradicijo. Njegovi začetki segajo v leto 1928, ko so medicinsko razgledani in v prihodnost usmerjeni strokovnjaki združili strokovno medicinsko in organizacijsko znanje. Pomemben element poslovne politike zavoda je kakovost zdravstvenih storitev, tako strokovna kot v smislu kvalitetnih odnosov med zdravstvenim osebjem in bolniki.

Zdravstveni dom Celje zaposluje 415 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 15 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je zdravstveni dom dobro prepoznaven kot družini prijazno podjetje med zaposlenimi, kot tudi širše, in načela DPP postajajo del kulture podjetja.

Implementirani ukrepi organizacije v prvem triletju:

1. Komuniciranje z zaposlenimi na področju DPP
2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
3. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
4. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
5. Organizacija dežurstva
6. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
7. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
8. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja poklica in družine
9. Dan odprtih vrat
10. Druženje med zaposlenimi
11. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
12. Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
13. Obdaritve otrok zaposlenih
14. Ponudba za prosti čas
15. Psihološko svetovanje in pomoč
16. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke