Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah

Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah je organizacija, ki izvaja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Ustanovljen je bil na osnovi odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje, s čimer je Občina Šmarje pri Jelšah pridobila ustanoviteljske dolžnosti. Postati želijo zdravstvena ustanova na primarni, osnovno-zdravstveni ravni v širši regiji, prepoznavna po kakovostnih zdravstvenih storitvah.

Zdravstveni dom zaposluje 139 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiral 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je med zaposlenimi projekt DPP doživel pozitiven odziv, implementiralo in izvajalo se je večino ukrepov.

Implementirani ukrepi organizacije:

1.Fleksibilni delovni čas

2.Otroški časovni bonus

3.Odsotnost brez nadomestila zaradi izrednih družinskih razlogov

4.Nadomeščanje

5.Komuniciranje z zaposlenimi

6.Komuniciranje z zunanjo javnostjo

7.Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine

8.Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

9.Ocenjevanje vodij s strani podrejenih

10.Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore

11.Korporativno prostovoljstvo

12.Psihološko svetovanje in pomoč