ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE

ZDRUŽENJE DELODAJALCEV SLOVENIJE je prvo prostovoljno gospodarsko interesno združenje v Sloveniji, ki zastopa in ščiti interese delodajalcev od leta 1994. ZDS je spoštovan socialni partner, ki interese svojih članov zastopa strokovno, argumentirano in transparentno. Skupaj uveljavljajo interese podjetij in z upoštevanjem širših makroekonomskih danosti zagotavljajo reprezentativen in enoten glas delodajalcev. V ZDS je danes povezanih preko 1.400 slovenskih podjetij, ki so panožno organizirani v 11 sekcij dejavnosti.

Združenje delodajalcev Slovenije zaposluje 14 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 14 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je organizacija glede na dosežene rezultate in delovanje na področju DPP do polnega certifikata upravičena, še posebej je bila poudarjena vloga ZDS pri širjenju politike družini prijaznega podjetja v celoten gospodarski prostor Slovenije.

Izbrani ukrepi podjetja:

 1. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 2. Otroški časovni bonus – vstop v šolo in uvajanje v vrtec
 3. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov
 4. Fleksibilni delovni odmori
 5. Ukrepi za varovanje zdravja
 6. Možnost izrednega dela doma
 7. Komuniciranje z zaposlenimi
 8. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 9. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 10. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 11. Pooblaščenec za vprašanja usklajevanja poklica in družine
 12. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 13. Sodelovanje svojcev zaposlenih pri občasnih delih v organizaciji/podjetju
 14. Obdaritev novorojenca

Izbrani ukrepi za drugo triletje:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Načrtovanje letnega dopusta
 3. Otroci v organizaciji/podjetju