Izjave zaposlenih

Izjave zaposlenih v podjetjih imetnikih certifikata Družini prijazno podjetje.
 

Vesela sem, da delam v okolju, ki je sposobno upoštevati, da se delovno in privatno življenje posameznika nujno prepletata in da samo oba skupaj lahko prispevata k osebnemu in h kariernemu razvoju delavcev.

Sandra, sodelavka
http://www.mercator.si/

Pozitiven odnos našega podjetja do potreb zaposlenega, ki izhajajo iz družinskega življenja, se, po mojem mnenju, izraža v zadovoljstvu, motiviranosti, storilnosti, uspešnosti, pripadnosti in prilagodljivosti vseh zaposlenih.

Igor, sodelavec
http://www.ajm.si/

Pridobitev certifikata DPP je(bo) našemu podjetju prineslo pozitivne učinke. Ena izmed pozitivnih strani tega certifikata je, da zaposleni lahko brez posledic in sankcij uveljavljamo svoje pravice. S pridobitvijo certifikata lahko vsi zaposleni lažje usklajujemo tako svojo poklicno kot tudi družinsko življenje.

Nina, sodelavka
https://www.mimovrste.com/

S sprejetimi ukrepi našega podjetja imam zelo pozitivne izkušnje. Zelo veliko mi je pomenilo, da sem lahko koristila polovični delovni čas ob hčerkinem vstopu v prvi razred in prosti dan ob prvem šolskem dnevu, saj je bil na ta način za obe, precej lažji prehod v novo šolsko okolje in s tem prilagoditev poklicnega in zasebnega življenja z novimi šolskimi obveznostmi hčerke.

Jana, sodelavka
http://www.klinika-golnik.si/