Mandat

Partnerji razvojnega partnerstva Mladim materam/družinam prijazno sodelovanje so v okviru Dogovora o delitvi(participaciji) rezultatov projekta in njihove uporabe v bodoče, podpisanega dne 25.10.2007, dodelili mandat Zavodu Ekvilib (zdaj Ekvilib Inštitut), da, po 28.10. 2007, v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (zdaj Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), zagotovi kontinuiteto certificiranja za “Družini prijazno podjetje”.

S prevzemom te odgovornosti se Zavod Ekvilib obvezuje, da bo nadaljnje certificiranje za “Družini prijazno podjetje” potekalo skladno s principi kakovosti, strokovnosti, kontinuirane evalvacije projekta, dialoga med socialnimi partnerji, transparentnosti, etičnosti in dostopnosti za najširši možni krog slovenskih delodajalcev ter ob sodelovanju čimvečjega števila partnerjev in strokovnjakov, ki so sodelovali v pilotnem izvajanju certificiranja v obdobju 2006/2007.

Razvojno-Partnerstvo