Učinki certifikata

Pridobitev certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v podjetju/organizaciji, ki jih lahko opazimo na različnih nivojih:

  • Vodstvo:
    ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je preizpraševanje vodstva oz. vodilnega managementa o njihovem načinu vodenja podjetja in s tem zaposlenih. Z implementacijo ukrepov vodstvo sporoča, da je zrelo za spremembe, inovacije, druge ali nove načine funkcioniranja, nova znanja. Pripravljeno je na dodatno izobraževanje (vseživljenjsko učenje), ki jim razširi pogled in pokaže, da uspešnost podjetja leži v rokah vseh zaposlenih, ne le peščice.
  • Zaposleni:
    s certifikatom podjetje svojim zaposlenim med drugim sporoča, da jim ni vseeno za njih in za njihovo počutje na delu. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je povezana tudi pripadnost podjetju ali organizaciji. Najpomembnejše pa je, da zaposleni lahko občuti, da je soustvarjalec uspeha podjetja/organizacije. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinese delo brez dodatnih skrbi in stresa, ki zveča motivacijo in produktivnost zaposlenih.
  • Podjetje:
    na samo podjetje ima pridobitev certifikata in implementacija ukrepov pozitivne ekonomske učinke; večja je produktivnost, saj so zaposleni bolj mirni in zbrani na delovnem mestu, če so opravili in poskrbeli za vse družinske obveznosti. Zaradi tega je manj absentizma, boljša je organizacija dela, zmanjšajo se stroški povezani s fluktuacijo zaposlenih, podjetje/organizacija pa pridobi na ugledu.

 

Družini prijazni ukrepi izboljšujejo: Družini prijazni ukrepi zmanjšujejo:
izkoristek vlaganja v kadre bolniško odsotnost
pridobivanje najboljših kadrov odsotnost zaradi nege otrok
zadrževanje najboljših kadrov število nesreč, povezanih z delom
pripadnost zaposlenih podjetju strošek na enoto
krivuljo učenja in produktivnost fluktuacijo kadrov
organizacijsko kulturo in sodelovanje med
zaposlenimi in vodstvom
stres, mobing, izgorelost

 

Anja Svetina Nabergoj: ANALIZA UCINKOV UVAJANJA DRUŽINI PRIJAZNEGA DELOVNEGA OKOLJA