Letno srečanje Lipica 2014

Jesensko srečanje imetnikov certifikata, 17.10.2014