Ocenjevalci/svetovalci

Ocenjevalci/svetovalci

Ocenjevalec/svetovalec izvaja postopek pridobitve certifikata Družini prijazno podjetje pri prijavitelju v skladu s Pravili in postopki za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje in planom poteka in je kontaktna oseba za področje strokovnih vprašanj v sklopu postopka za pridobitev Certifikata.

Ocenjevalca/svetovalca prijavitelju določi izvajalec certificiranja.

Ocenjevalci/svetovalci so neodvisni strokovnjaki z diplomo na področju družboslovnih, humanističnih ali poslovnih ved in imajo najmanj triletno prakso s svetovanjem ali raziskovanjem v podjetjih/organizacijah.

Poleg tega morajo zaključiti tudi dodatno izobraževanje, ki je potrebno za kakovostno izvajanje postopka za pridobitev Certifikata.

Seznam aktivnih ocenjevalcev/svetovalcev oziroma ocenjevalk/svetovalk:

  • Aleš Kranjc Kušlan: status: aktiven; veljavnost licence: december 2024
  • Alojz Bitenc: status: aktiven; veljavnost licence: december 2024
  • Andreja Nardin Repenšek: status: aktivna; veljavnost licence: september 2024
  • Igor Bizjak: status: aktiven; veljavnost licence: september 2023
  • Julija Šifrer: status: aktivna; veljavnost licence: september 2024
  • Petra Hartman: status: aktivna; veljavnost licence: oktober 2024
  • Maja Učakar Kranjc: status: aktivna, veljavnost licence: marec 2025
  • Gašper Zakrajšek, status: aktiven, veljavnost licence: januar 2026
  • Špela Vodopivec Musek, status: aktivna, veljavnost licence: januar 2025