Revizorski svet

Revizorski svet

Naloga revizorskega sveta je, da pregleda predpisano dokumentacijo in poda končno mnenje o upravičenosti prijavitelja do osnovnega ali polnega certifikata. Revizorski svet je strokovno, neodvisno telo sestavljeno iz predstavnikov strokovne javnosti in socialnih partnerjev.

Članice revizorskega sveta:

  • Karmen Leban
  • mag. Maja Kersnik
  • mag. Maja Skorupan
  • dr. Sonja Robnik
  • Nevenka Močnik