Revizorski svet

Revizorski svet

Naloga revizorskega sveta je, da pregleda predpisano dokumentacijo in poda končno mnenje o upravičenosti prijavitelja do osnovnega ali polnega certifikata. Revizorski svet je strokovno, neodvisno telo sestavljeno iz predstavnikov strokovne javnosti in socialnih partnerjev.

Članice revizorskega sveta:

  • Karmen Leban – Upokojena dolgoletna generalna sekretarka sindikata gostinstva in turizma Slovenije in članica EFFAT Executive. Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja pri mladih in delovni čas zaposlenih v turistični panogi je bilo v marsikaterem podjetju popolnoma zanemarjeno. Zato so predvsem mladi odhajali iz gostinskih poklicev, kar je bila in je še ena od največjih težav te paradne dejavnosti slovenskega gospodarstva. In to je bil vzrok, da sem z veseljem in vso strokovnostjo že na samem začetku projekta postala aktivna članica revizorskega sveta. Zato je certifikat DPP in morda tudi moje sodelovanje v tem projektu pomemben doprinos izboljšanju stanja zaposlenih v naši družbi. Rada imam ljudi, in ni mi vseeno za vladavino prava, pravično, svobodno družbo in pravice, ki so že bile izborjene in ki se še bodo udejanile kot boljši standard tako mladih kot starejših delavcev.

 

  • mag. Maja Kersnik – Sociologinja z magisterijem iz socialne politike.  Vse delovno obdobje se ukvarja z blaginjo in skrbjo za družino v najširšem smislu (otroško varstvo, socialno skrbstvo, denarni prejemki, revščina itd.). Poleg tega že več kot 25 let deluje kot prostovoljka pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, kjer je 10 let vodila Zvezo družin.

 

  • mag. Maja Skorupan – Magistrica pravnih znanosti, ki se celo karierno pot podrobno ukvarja z delovnim in socialnim pravom. Je avtorica številnih publikacij in strokovnih člankov, tudi na temo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Je ena od ustanovnih članov certifikata DPP in s svojimi izkušnjami iz prakse pomaga pri oblikovanju njegovih pravil.

 

  • dr. Sonja Robnik – Doktorica sociologije, ki se vso delovno in znanstveno kariero ukvarja z različnimi vidiki delovnih okolij. Na temo usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja izvaja raziskave, delavnice, piše članke in sodeluje pri projektih. Verjame, da je uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja nujna sestavina kakovostnih delovnih mest.

 

  • Nevenka Močnik

 

  • Igor Bizjak