Revizorski svet

Revizorski svet

Naloga revizorskega sveta je, da pregleda predpisano dokumentacijo in poda končno mnenje o upravičenosti prijavitelja do osnovnega ali polnega certifikata. Revizorski svet je strokovno, neodvisno telo sestavljeno iz predstavnikov strokovne javnosti in socialnih partnerjev.

Člani revizorskega sveta:

  • Karmen Leban, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
  • mag. Maja Kersnik, Zveza družin pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije
  • Martin Šmalčič, Združenje delodajalcev Slovenije
  • dr. Miroljub Ignjatović, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
  • Polona Samec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
  • Maja Skorupan