Pozitiven odnos našega podjetja do potreb zaposlenega, ki izhajajo iz družinskega življenja, se, po mojem mnenju, izraža v zadovoljstvu, motiviranosti, storilnosti, uspešnosti, pripadnosti in prilagodljivosti vseh zaposlenih.

Igor, sodelavec
http://www.ajm.si/