Biotehniški center Naklo od leta 2014 izvaja certifikat Družini prijazna organizacija. Že v samem začetku sem se pridružil skupini in pričeli smo z delom in uvajanjem različnih ukrepov na ravni Centra. Ker smo bili v tem novinci, je kazalo, da bo to še ena dodatna obremenitev in obveznost, kar pa se je s časoma izkazalo za pravilno odločitev in usmeritev, saj naš Center zaposluje kar 130 ljudi. Dejstvo je, da človek preživi na delovnem mestu polovico svojega aktivnega življenja. Natrpani urniki, obveznosti ter razvoj kariere posameznika so vzroki, zaradi katerega mnogokrat trpi družinsko življenje in lahko privede tudi k negativnim posledicam le-tega v družinah. Zato je pomembno, da se k reševanju tega problema pristopa sistemsko in vsaj deloma omogoči zaposlenim z različnimi ukrepi in pomagali, da poklicno in družinsko življenje usklajujejo nekoliko lažje. V našem Centru smo tako uvedli prost dan za prvošolca, informiranje in druženje zaposlenih na letni ravni … skrb za zdravje in promocijo zdravega življenjskega sloga … in še in še.
Zagotovo je pridobitev, ohranitev in razvoj teh ukrepov v okviru certifikata dodatna obremenitev in delo za vsako projektno skupino. Bistvo in želja vsega skupaj pa je zagotovo to, da organizacija ter zaposleni v njej te ukrepe ponotranjijo, jih vzamejo za svoje in jih tudi živijo ter udejanjajo. Na ta način organizacija in ljudje v njej rastejo, ustanova pa se razvija v smeri, ki ji je mar za slehernega zaposlenega. Dejstvo je, da sistematično uvajanje in vsakodnevno udejanjanje tega na dolgi rok omogoča lažje in bolj prijazno delovno okolje vseh vključenih.

Peter, sodelavec
http://www.bc-naklo.si/