BIC Ljubljana je svojim zaposlenim že pred pridobitvijo certifikata nudil marsikatere ugodnosti. Certifikat je samo še dodatna potrditev, da je BIC Ljubljana organizacija, ki se zaveda pomena kvalitetnega družinskega življenja zaposlenih.

S certifikatom je naša organizacija nadgradila ugodnosti in jih hkrati formalizirala, zaupanje zaposlenih pa se je s tem dodatno okrepilo, utrdila pa se je tudi pripadnost našemu zavodu.

http://www.bic-lj.si/