Z veseljem ugotavljam, da je naše podjetje z odločitvijo za pridobitev certifikata pokazalo željo, da pripomore k boljši delovni klimi in prijaznejšemu delovnemu okolju. Posluh za najrazličnejše želje in potrebe posameznikov se kaže v usklajevanju koriščenja dopusta in prostih dni, organiziranju najrazličnejših družabnih dogodkov za družine ipd. Nekaj ponujenih možnosti koristim tudi sama, predvsem tiste, ki se dotikajo koriščenja prostega časa, saj je zame družina še vedno najvišja vrednota.

Lidija, sodelavka
http://www.centerdobrna.si