Ker spadam med mlajšo generacijo, ki si še ustvarja pogoje za življenje – kot na primer dokončanje hiše, mi veliko pomenijo ugodnosti, ki mi jih nudi moj delodajalec. Poudariti moram, da skoraj nikoli ni težav z dogovorom z nadrejenimi glede neplaniranih odsotnosti iz dela, še posebno kadar to zaradi različnih okoliščin nujno potrebujem. … Čeprav se sam zaradi prevelikega števila obveznosti ne udeležujem športnih aktivnosti, ki jih zaposlenim omogoča podjetje, mislim, da je to zelo lepa gesta. Ne gre namreč samo za zdrav duh v zdravem telesu, ampak tudi za druženje in sprostitev s svojimi sodelavci izven rednega delovnega časa.

Miha, sodelavec
https://www.dars.si/