Sem mamica dveh majhnih deklic, ki sta se rodili dokaj hitro ena za drugo. Čeprav sem imela doma podporo pri varovanju, sem vseeno naletela na določene težave. … Nisem prav vedela, kaj naj pričakujem, in kako bodo ti ukrepi koristili zaposlenim. Sedaj pa moram reči, da je ob podpori odgovornih informiranost o ukrepih dobra, zato delavci, ki potrebujejo določene ukrepe, te tudi radi koristijo. Naša pričakovanja so bila v zvezi z uvajanjem in praktičnimi učinki certifikata več kot izpolnjena. Želim si, da bi se takšna naravnanost organizacije na usklajevanje družinskega in delovnega okolja še nadaljevala in izboljševala.

Marina, sodelavka
http://www.dso-ljutomer.si/