Zaposleni zaradi tega občutimo manj stresa, zato se je povečala tudi storilnost na delovnih mestih. Ko smo ob koncu leta prejeli darilo za našo najmlajšo članico družine, sem bil zelo vesel in hkrati tudi počaščen, saj ti takšna gesta daje nek občutek pripadnosti podjetju, ki da velik poudarek na prijaznost in človeškost – vrednoti, ki sta v današnjem času nepogrešljivi in zelo dobrodošli.

Miran, sodelavec
http://www.elektro-celje.si/