Med ukrepi družini prijaznega podjetja, ki jih izvaja naše podjetje, bi rad izpostavil ukrep prilagodljivega delovnega časa. Ukrep naši družini bistveno olajša usklajevanje družinskega življenja s službenimi obveznostmi in nam olajša logistične aktivnosti povezane z oddajo in prevzemom otrok v vrtcu in interesnih dejavnosti. Tako vsak dan prihranimo čas in se izognemo večkratnim nepotrebnim potem ter skrbem, povezanimi z logistiko. Posledično se to odraža tudi pri samem delu, saj zaposleni čutimo veliko pripadnost podjetju, ki poleg svoje osnovne dejavnosti prisluhne tudi potrebam zaposlenih. V našem konkretnem primeru ima izvajanje omenjenih ukrepov tudi nezanemarljivo okoljsko noto. Zaradi fleksibilnosti, ki jo naši družini omogoča prilagodljiv delovni čas, lahko bolj optimalno izrabljamo mestni in primestni javni prevoz, kolesa in se tako izognemo nepotrebnim dodatnim vožnjam z avtomobilom.

sodelavec, http://www.eles.si/