Sproščeno delovno okolje, odprta neposredna komunikacija, občutek pripadnosti, dobri odnosi, sodelovanje pri načrtovanju delovnega časa… vse to je ključ do uspešnega razvoja posameznika v podjetju, do uspešnega usklajevanja privatnega in kariernega življenja. V našem podjetju smo zaposleni s pomočjo certifikata pridobili vse to. S pomočjo implementiranih ukrepov lahko uspešno načrtujemo in delujemo na obeh področjih, se izognemo marsikateremu stresu ter »mirneje« opravljamo svoje delo.

Urška, sodelavka
http://www.fiposor.si/