V našem podjetju vlada pozitivna energija, zaposleni se med sabo družimo, zaupamo. S pomočjo ukrepov, ki smo jih sprejeli v podjetju, lažje funkcioniramo. V primeru težav, ki nas doletijo v zasebnem življenju, se tako lažje in brez občutka krivde pogovorimo in izkoristimo možnosti sprejetih ukrepov, vezanih na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Vsak, ki vstopi v naše podjetje, je presenečen nad vso pozitivno energijo, ki jo prejme. In delati v tem podjetju je res eno samo veliko veselje. Sem mamica dveh otrok in sem izkoristila več sprejetih ukrepov. Največ mi je pomenil ukrep obdarovanje novorojenca, pa vendar ne toliko zaradi darila samega, kajti ob prejemu telegrama in darila sem dobila občutek, da me podjetje ni pozabilo in da moje delo nekaj velja.

Sabina, sodelavka
http://www.grieshaberlog.com/slovenski/o-nas/o-nas.php