Certifikat DPP je odraz pozitivnega odnosa delodajalca do delavca. Ugodnosti , ki jih nudi certifikat DPP zaposlenim z družino predstavljajo veliko olajšanje tako pri vsakodnevnih družinskih obveznostih, kot pri tistih enkratnih in neponovljivih dogodkih (vstop v vrtec, v 1. razred OŠ). Zaradi lažje organizacije družinskih obveznosti, sem na delovnem mestu bolj sproščena in zbrana. Zavedam se, da mi podjetje s tem, ko je pridobilo ta certifikat, nudi dodatno ugodnost, to pa je razlog za mojo še večjo motivacijo pri delu in predanost podjetju.

sodelavka, http://www.hse.si/si/