Kot mama dvojčkov sem v zadnjih dveh letih koristila predvsem ukrepe, ki so neposredno povezani z družino. Prost dan ob prvem dnevu v vrtcu je prinesel veselje pri vseh, namesto nekaj minut smo prvi dan lahko v celoti preživeli skupaj. Ure, ki sem jih prve dni porabila za uvajanje otrok v vrtec, so neprecenljive, časovni bonus za starše je eden boljših ukrepov. Poleg teh ukrepov pa izredno cenim skrb podjetja za zaposlene, redno merjenje organizacijske klime potrjuje zavest vodstva o pomembnosti zaposlenih.

Maja, sodelavka
http://www.infotehna.com/