S sprejetimi ukrepi našega podjetja imam zelo pozitivne izkušnje. Zelo veliko mi je pomenilo, da sem lahko koristila polovični delovni čas ob hčerkinem vstopu v prvi razred in prosti dan ob prvem šolskem dnevu, saj je bil na ta način za obe, precej lažji prehod v novo šolsko okolje in s tem prilagoditev poklicnega in zasebnega življenja z novimi šolskimi obveznostmi hčerke.

Jana, sodelavka
http://www.klinika-golnik.si/