Vsako podjetje bi moralo imeti posluh za družine; postati družini prijazno podjetje, saj certifikat prinaša ugodnosti ne le tistim zaposlenim z družino, ampak tudi tistim brez. Mlajši zaposleni se tako lažje odločajo za ustvarjanje družine, nič več stresa glede usklajevanja poklicnega in družinskega življenja pa deluje pozitivno tudi na zdravje zaposlenih. Zdravi, zadovoljni zaposleni pa smo bolj učinkoviti pri opravljanju svojega delu. Posledično se tega zaveda vsak delodajalec, ki se odloči pridobiti certifikat “Družini prijazno podjetje”. Zaveda se, da so zadovoljni zaposleni bolj produktivni, prizadevni in motivirani, vse to pa bistveno pripomore k pozitivni delovni klimi. V Modri zavarovalnici se počutim dobro, kot mama in delavka.

Nataša, sodelavka
http://www.modra-zavarovalnica.si