Med ukrepi Družini prijaznega podjetja sem bila zelo vesela otroškega časovnega bonusa, saj sta moja otroka zaradi selitve v drugi kraj na prvi šolski dan spremenila bivalno okolje in prav tako šolo. Zanju je bilo to zelo stresno, zato sem zelo hvaležna, da sem lahko hči spremljala v 1. razred in hkrati sina v 4. razred. Zaradi vseh sprememb, ki sta jih otroka doživljala, sta tisti dan že prvo uro v šoli zbolela in sem tako lahko z njima ostala doma. Prav tako mi fleksibilni delovni čas omogoča, da lahko uspešno uskladim družinsko življenje s službenimi obveznostmi.

Petra, sodelavka
http://www.nkbm.si/