Ker smo v času v katerem se nahajamo vpeti v nenehno hitenje in številne vsakodnevne obveznosti, nastanejo številni problemi pri usklajevanju in razporeditvi časa med družinskim, zasebnim življenjem in poklicno sfero. Zato je še kako pomembno, da je naše delovno okolje varno in kvalitetno. Z vidika podjetja pa takšno delovno okolje omogoča podjetju bolj optimalno izrabo delovnih sposobnosti zaposlenih. Tako se v Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor trudimo s pomočjo certifikata izboljšati počutje zaposlenih, ter prispevati k celoviti organizacijski uspešnosti. V teh letih projekta pridobivanja certifikata smo videli kje so naše pomanjkljivosti in nove priložnosti za izboljšanje, ter nadgradnjo našega projekta. Verjamemo, da smo v svoje delovanje vpeljali spremembe, ki jih je vredno in potrebno nadgrajevati.

sodelavka, http://www.nlzoh.si/