PBB z izvajanjem ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje omogoča zaposlenim lažje usklajevanje družinskega in kariernega življenja. S tem bolnišnica izkazuje spoštovanje do zaposlenih in daje pomembno vlogo vsem vidikom življenja in ne samo vlogi v delovnem procesu. S tem dviga motivacijo zaposlenih pri delu ter krepi pripadnost bolnišnici.  Vse možnosti, ki nam jih nudi bolnišnica, povečujejo zadovoljstvo zaposlenih, kar pripomore k učinkovitosti in uspešnosti dela. Z ukrepi, ki se izvajajo in ki jih zaposleni redno in z veseljem koristimo, so se v ospredju na topel in pristen način povezale vrednote, kot so veselje, zdravje, družina. Bolnišnica  sodeluje pri zadovoljevanju potreb zaposlenih tudi na socialnem področju in s tem pripomore k celostnemu odnosu do zaposlenega in njegove družine, ki vključuje tudi pomembnost prostega časa. Bolnišnica tako raste skupaj z zaposlenimi.

Metka in Jerca, sodelavki, http://www.pb-begunje.si/