V svetu poznamo različne sisteme kakovosti, eden izmed njih je vsekakor tudi DPP, ki nam pomagajo pri verodostojnosti, kvaliteti našega dela. V socialno varstvenem zavodu imamo sprejetih 27 ukrepov. Ukrepi DPP nam pomenijo dodano vrednost zavodu, ki jo nudi delodajalec zaposlenim, z namenom čim boljšega počutja in večjega zadovoljstva zaposlenih. Zaposleni tako lažje usklajujejo poklicno in zasebno življenje, lažje poskrbijo za potrebe družinskih članov ter lahko bolj svobodno razpolagajo s svojim delovnim časom.

Certifikat družini prijazno podjetje mi pomeni potrditev, odgovornost, osveščenost, da se v organizaciji, kjer delam, vodstvo zaveda pomena uspešnega krmarjenja med poklicnimi in zasebnimi življenjem. Ukrepe je naš zavod sprejel z velikim posluhom in z veliko mero razumevanja. Vse dodatne aktivnosti tako vodstva, kot vseh zaposlenih so omogočili uvedbo in izvajanje ter oblikovanje vseh sprejetih ukrepov, ki strmijo k skupnem cilju, večanju zadovoljstva zaposlenih, vodstva in naših družin. Na koncu naj še omenim misel od Kosovela, ki je hkrati zapisana na naši zloženki DPP: »Če je moja dolžnost delati, je moja pravica živeti«.

http://www.vdcpolz.si/