Aerodrom Ljubljana d.o.o.

Aerodrom Ljubljana d.o.o.

Na Aerodromu Ljubljana uporabnikom letališča zagotavljajo varno, točno in visokokakovostno izvajanje letaliških in drugih komercialnih storitev. Hkrati skrbijo za razvoj letališča v skladu z zahtevami prevoznikov, potnikov, vrsto prometa in zahtevami Evropske unije. Aerodrom Ljubljana stremi k doseganju visokih ravni kakovosti in s tem zagotavlja razvoj letališča v skladu z zahtevami prevoznikov, potnikov in ostalih poslovnih partnerjev ter domačo in evropsko zakonodajo.

Podjetje zaposluje 397 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 12 ukrepov. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila uspešnost implementacije ukrepov. Že tekom letnih obiskov pa se je zaznavalo, da podjetje kljub zahtevnemu delovnemu procesu vlaga veliko energije in znanja v graditev zaposlenim prijazne organizacijske kulture ter razvoj zaposlenih.

Implementirani ukrepi podjetja:

 1. Delo po posebnih planih – (Izmensko delo)
 2. Skrajšani delovni čas zaradi družinskih obveznosti in delovni čas po življenjskih fazah
 3. Otroški časovni bonus – uvajanje v vrtec in vstop v šolo
 4. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Tim DPP)
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
 7. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 8. Dan odprtih vrat
 9. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 10. Individualni načrti kariernega razvoja
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Odsotnost brez nadomestila plače zaradi izrednih družinskih razlogov s plačanimi prispevki za socialno varnost
 2. Korporativno prostovoljstvo
 3. Obdaritev prvošolčkov ob začetku šolskega leta
 4. Varstvo šolskih otrok v podjetju