Holding slovenske elektrarne d.o.o.

Holding slovenske elektrarne d.o.o.

Holding slovenske elektrarne d.o.o. je največja slovenska organizacija s področja elektroenergetike ter največji proizvajalec in trgovec z električno energijo na veleprodajnem trgu v Sloveniji. Združene hidroelektrarne, termoelektrarne in premogovnik v eno blagovno znamko – skupino HSE – skupaj proizvedejo velik delež električne energije v Sloveniji, z njeno dobavo, ki vključuje kombinacijo različnih virov, pa igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju varne, zanesljive in kakovostne oskrbe domačih odjemalcev.

Podjetje zaposluje 132 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 13 ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Otroški časovni bonus
 2. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja (Tim DPP)
 3. Komuniciranje z zaposlenimi
 4. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 5. Odnosi z javnostmi
 6. Brošura
 7. Posredovanje informacij odsotnim delavcem
 8. Filozofija/načela vodenja
 9. Ponovno vključevanje po daljši odsotnosti
 10. Oglaševanje enakih možnosti
 11. Nagrada vsakoletnemu naraščaju
 12. Otroci v podjetju v izrednih razmerah
 13. Novoletno obdarovanje otrok
 14. Možnost izrednega dela od doma

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 2. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 3. Štipendije za otroke zaposlenih
 4. Informiranje o večjih prihajajočih spremembah