Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana

Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je ena izmed večjih organizacij na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. V ožjem in širšem okolju je prepoznaven po pestri ponudbi formalnih in neformalnih programov za vse generacije z več kot 50-letno tradicijo.

V zadnjih desetih letih je dosegel velik razvoj na področju srednješolskega izobraževanja za odrasle. Izvaja 16 srednješolskih programov na področju SPI, SSI in PTI. Vsem odraslim in mladostnikom CILJ omogoča brezplačno dokončanje osnovne šole, ki jo financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
V zadnjih letih so naša prizadevanja usmerjena tudi na področje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja, mednarodnih in nacionalnih projektov ter usposabljanj za življenjsko uspešnost.
Prenavljajo in razširjajo ponudbo na področju izobraževanja tujih jezikov in slovenščine za tujce.
Pri svojem delu zaposleni sodelujejo z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Andragoškim centrom Slovenije, Centrom za poklicno izobraževanje, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za notranje zadeve in Zavodom republike Slovenije za zaposlovanje in mnogimi drugimi. Zavod izvaja različne programe v okviru razpisanih sredstev Evropskega socialnega sklada, Evropskega sklada za vključevanje državljanov tretjih držav in Evropskega sklada za begunce.

Organizacija zaposluje 22 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 11 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 1.2.2016. Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je revizija potrdila, da v Zavodu Cene Štupar poteka izvajanje izbranih DPP ukrepov zelo uspešno.

Implementirani ukrepi v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 3. Izobraževanje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 4. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 5. Časovni konto
 6. Možnost izrednega dela doma
 7. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 8. Brošure
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 11. Novoletno obdarovanje otrok

Izbrani ukrepi v drugem triletju:

 1. Fleksibilni dnevni odmori
 2. Finančna in tehnična podpora delovnih mest doma
 3. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 4. Kodeks delovanja/poslovanja organizacije