Petrol d.d., Ljubljana

Petrol d.d., Ljubljana

Petrol d.d., Ljubljana je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, največje slovensko podjetje po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Način celotnega poslovanja družbe temelji na spodbujanju poslovne odličnosti oziroma na spremljanju in spoštovanju sodobnih tržnih zahtev s področja storitev, informacijske tehnologije in varovanja okolja.

Podjetje zaposluje 644 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementiralo 19 ukrepov.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Prenos primanjkljaja ur – časovni konto
 2. Otroški časovni bonus
 3. Timsko delo
 4. Ukrepi za varovanje zdravja
 5. Komuniciranje z zaposlenimi
 6. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 7. Odnosi z javnostmi
 8. Posredovanje informacij odsotnim sodelavcem
 9. Pooblaščenec/ka za vprašanja usklajevanja dela in družine
 10. Filozofija in koncept vodenja
 11. Osveščanje in informiranje vodij za področje usklajevanja dela in družine
 12. Vključevanje odsotnih zaposlenih po daljši odsotnosti
 13. Družinske obveznosti ali delo s skrajšanim delovnim časom nista razloga za zavrnitev ali nenapredovanje zaposlenega
 14. Korporativno prostovoljstvo
 15. Nagrada vsakoletnemu naraščaju
 16. Ponudba za prosti čas
 17. Štipendije za otroke zaposlenih
 18. Otroci v podjetju
 19. Počitniški programi za šoloobvezne otroke

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Izmenično delo od doma
 2. Možnost izrednega dela doma
 3. Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
 4. Individualni načrti kariernega razvoja
 5. Spodbujanje različnih družbenih skupin (ženske, mladi, manjšine, itd)