Zdravstveni dom Brežice

Zdravstveni dom Brežice

Zdravstveni dom Brežice deluje na današnji lokaciji- Černelčeva cesta 8, 8250 Brežice, od decembra 1976 dalje (prva reševalna postaja je bila ustanovljena že leta 1941, ZD pa je bil osnovan 1.8.1955 z odločbo OLO Krško). Z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda od 1.1.1992 dalje deluje samostojno. Ustanoviteljica zavoda je Občina Brežice.

Zdravstveni dom opravlja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni s področja osnovne zdravstvene dejavnosti in specialistične ambulantne dejavnosti v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti.

Temeljno poslanstvo zavoda je uporabnikom zagotoviti čim bolj kakovostno zdravstveno oskrbo v primeru poškodb in bolezni, ter zagotavlja znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje nastanka bolezni in izboljšanje zdravja. Zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo 24.400 prebivalcem Občine Brežice in nudi nujno medicinsko pomoč uporabnikom zdravstvenih storitev, ki se v občini najdejo slučajno in zbolijo ali se poškodujejo ( turisti v Termah Čatež, tranzitni promet, mejni prehod Dobova in Obrežje …).

Ob vključitvi v postopek je zdravstveni dom zaposloval 93 sodelavk in sodelavcev in bo v naslednjih treh letih vpeljal 13 ukrepov za lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja zaposlenih.

Izbrani ukrepi organizacije:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Komuniciranje z zunanjo javnostjo
 3. Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
 4. Delovna srečanja/zbori zaposlenih
 5. Pooblaščenec za usklajevanja poklica in družine
 6. Dan odprtih vrat
 7. Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
 8. Fiksni osrednji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 9. Izmensko delo
 10. Otroški časovni bonus
 11. Posojila in finančna pomoč
 12. Obdaritev novorojenca
 13. Ponudba za prosti čas