Izjave zaposlenih

Izjave zaposlenih v podjetjih imetnikih certifikata Družini prijazno podjetje.
 

Kot mama dveh otrok sem z veseljem izkoristila prost dan ob vstopu prvošolke v šolo, ki je tako za otroka kot starše nepozaben dogodek. Čez nekaj let bom lahko ob rami otrokoma na informativnem dnevu za vpis v srednjo šolo. Vsako leto pa se otroka veselita tudi obiska dedka Mraza. S ponosom sem zaposlena v družini prijaznem podjetju.

Petra, sodelavka, http://www.ir-rs.si/

To, da ima Kolektor certifikat, se mi zdi super. Glede na to, da so v družini trije otroci, sem po večini koristil s tem povezane ugodnosti. Koristil sem prost prvi šolski dan, ki je poseben tako za otroka, kot za starše. Zelo pomembno se mi zdi, da so starši na ta dan prisotni in otroku posvetijo posebno pozornost. Kajti ta dan otroku ostane dolgo v spominu. Prav tako smo se razveselili darilca ob rojstvu sina. Redno koristimo tudi novoletno obdarovanje otrok. Že sama prireditev in prisotnost Dedka Mraza se mi zdi super. To je prav poseben dan, ko vsi trije sinovi prinesejo vsak svoj paket domov in s takim žarom v očeh pregledujejo kaj vse so dobili. Tudi Dan odprtih vrat je super ideja, da otroku pokažeš kaj in kje delaš. Namreč od sinov stalno dobivam vprašanja: »Ati, kaj pa ti delaš«, »kako pa to delaš?« Kar se tiče usklajevanja poklicnega in družinskega življenja je precej dobro poskrbljeno. Dopust dobim vedno ko ga potrebujem in mi nadrejeni v veliki večini ugodijo.

Matej, sodelavec, http://www.kolektor.com/

PBB z izvajanjem ukrepov v okviru certifikata Družini prijazno podjetje omogoča zaposlenim lažje usklajevanje družinskega in kariernega življenja. S tem bolnišnica izkazuje spoštovanje do zaposlenih in daje pomembno vlogo vsem vidikom življenja in ne samo vlogi v delovnem procesu. S tem dviga motivacijo zaposlenih pri delu ter krepi pripadnost bolnišnici.  Vse možnosti, ki nam jih nudi bolnišnica, povečujejo zadovoljstvo zaposlenih, kar pripomore k učinkovitosti in uspešnosti dela. Z ukrepi, ki se izvajajo in ki jih zaposleni redno in z veseljem koristimo, so se v ospredju na topel in pristen način povezale vrednote, kot so veselje, zdravje, družina. Bolnišnica  sodeluje pri zadovoljevanju potreb zaposlenih tudi na socialnem področju in s tem pripomore k celostnemu odnosu do zaposlenega in njegove družine, ki vključuje tudi pomembnost prostega časa. Bolnišnica tako raste skupaj z zaposlenimi.

Metka in Jerca, sodelavki, http://www.pb-begunje.si/

Certifikat DPP je prinesel nekaj dobrega zame in za naše otroke. Prav lepo jih je poslušati, kako doživeto pripovedujejo, da so prišli v našo službo na novoletno obdarovanje. Na tem novoletnem druženju izdelujemo izdelke, si ogledamo lutkovno predstavo, na koncu pa nas vedno čaka presenečenje. Druženje nam pomeni največ, to je poseben dan, kjer se z zaposlenimi zbližamo in povežemo oz. naši otroci povezujejo nas.

Renata, sodelavka, https://www.mikrografija.si/sl/