Elektro Gorenjska, d.d.

Elektro Gorenjska, d.d.

Elektro Gorenjska, d.d. je podjetje za distribucijo električne energije z dolgoletno tradicijo. Je eno od petih distribucijskih podjetij v Sloveniji, ki zagotavlja dobavo električne energije skoraj 86.000 odjemalcem, razpršenih na območju 2.091 km2 v severozahodnem delu Slovenije. V Sloveniji dosega najvišje standarde na področju kakovostne in zanesljive oskrbe z električno energijo. Elektro Gorenjska je podjetje, ki si neprestano prizadeva za razvoj, inovativnost ter okoljsko učinkovitost in prijaznost.

Elektro Gorenjska zaposluje 277 sodelavk in sodelavcev in je uspešno implementirala 13 ukrepov. Organizacija je polni certifikat pridobila 27.10.2014.
Kot je zapisano v revizorskem poročilu, je bil ob reviziji potrjen učinkovit način implementacije izbranih ukrepov, pa tudi fleksibilnost podjetja, da je znala poiskati najboljše možne rešitve (npr. glede na integriran sistem vodenja, kjer je področje DPP eno od vpeljanih sistemov). Prav tako vodstvo podjetja izkazuje popolno predanost in podporo sistemu DPP, kar dokazujejo konkretne aktivnosti. Enaka ugotovitev velja tudi za odgovorne osebe za sistem DPP, saj izkazujejo svojo zavzetost in predanost sistemu DPP.

Izbrani ukrepi podjetja v prvem triletju:

 1. Komuniciranje z zaposlenimi
 2. Odnosi z javnostmi
 3. Mnenjske raziskave med zaposlenimi
 4. Izobraževanje/informiranje za vodilne za področje usklajevanja dela in družine
 5. Fiksni osredji delovni čas z izbiro prihoda in odhoda
 6. Otroški časovni bonus
 7. Pooblaščenka za vprašanja usklajevanja dela in družine
 8. Delovna srečanja
 9. Druženje med zaposlenimi
 10. Ocenjevanje vodij s strani zaposlenih
 11. Obdaritev novorojenca
 12. Psihološko svetovanje in pomoč
 13. Varstvo šolskih otrok in počitniška ponudba

Izbrani ukrepi podjetja v drugem triletju:

 1. Počitniške ponudbe za šoloobvezne otroke: nadgradnja
 2. Novoletno obdarovanje otrok
 3. Vključitev tematike usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v letne razgovore
 4. Otroci v organizaciji/podjetju
 5. Ponudba za prosti čas